BTL Kardio

BTL CardioPoint-Ergo E600


  • profesionální ergometrie
  • obsahuje moduly: Podpora automatického měření TK, Nastavitelné ST - změna vzdálenosti J bodu, Tvorba užvatelských profilů, Editace zátěžových protokolů, Funkce zmrazení "freeze" EKG signálu, Trend TF, ST, TK a zátěže, Automatické i manuální řízení zátěžových zařízení, Detekce odpadlých svodů, QT modul, Analýzy adetekce arytmií, Risk skóre, ST grafy, Maximální predikovaná zátěž, Přechod do RAMP protokolu, Manuální rozměření intervalů, Pokročilé nástroje analýzy

 

BTL CardioPoint-Ergo má nastaveny nejčastěji používané zátěžové protokoly pro bicyklové ergometry nebo běhátka. Editor zátěžových protokolů dává uživateli možnost úpravy či vytváření zcela nových protokolů, pro ergometry. Protokol pro běžecký pás lze měnit pohodlně pomocí tabulky.

 

Software automaticky počítá predikovanou zátěž a tepovou frekvenci pacienta.

 

Analýza ST segmentu poskytuje velmi cenné informace o stavu srdce pacienta. ST mapy jsou seřazeny podle prostorové orientace svodů do horizontální a vertikální roviny v pořadí dle Cabrery. Umožňují lehce rozpoznat takzvané izolované deprese. Ve svodech jiných než V4 až V6 jsou izolované deprese často normální a neindikují ischémii. ST mapy jsou jediná možnost, jak validovat zrcadlené elevace a deprese. Příklad je aVR nebo III elevace podpořená současnou depresí ve svodu I a II nebo elevace na V1/V2 při současné depresi V6.

 

BTL CardioPoint-Ergo detekuje komorové a supraventrikulární arytmie ve formě izolovaných beatů, sekvencí (kuplety, triplety a běhy) a vázaných arytmií (bigeminie, trigeminie) Pokaždé, když se v signálu objeví arytmie software příslušný úsek označí značkou. Časté KES vzniklé při zátěži (triplety nebo více než 10% stahů za půl minuty) ukazují na pozitivní test ischémie myokardu a jsou nezávislým dlouhodobým ukazatelem, zvyšujícím riziko úmrtí až 2,5×

 

Modul rozměření QT jedinečný nástroj hodnocení rizika náhlé srdeční smrti, způsobené syndromem prodlouženého QT intervalu. Implementovaný kalipr
usnadňuje měření QT tagenciální metodou. Tato metoda je vhodná zvláště pro vysoké SF, kdy není dobře rozpoznatelný návrat k izolinii.

 

Stavový QT/HR graf vizualizuje dynamiku vývoje QT při růstu zátěže i v průběhu zotavení pacienta. QT je doporučeno měřit v klidu a pak vždy konci zátěžového kroku alespoň ve dvou stazích. Nejčastěji používané svody jsou II a V5.

 

 

 

 

 

 

Risk skóre je nástroj, který použije výsledky vyšetření pacienta pro předpověď mortality a definuje riziko CAD (nemocnění koronárních tepen srdce aterosklerózou). Funkce pomáhá při rozhodnutí, která další vyšetření pacient by měl podstoupit.

 

 

V průběhu vyšetření ve fázi zotavení lze již předpřipravit závěrečnou zprávu. V přehledné tabulce jsou předdefinované nejčastěji používané výrazy. Závěrečná tisková zpráva obsahuje všechny potřebné data, lze ji kdykoliv editovat nebo ji okamžitě exportovat do pdf souboru.

Pro maximální uživatelský komfort BTL CardioPoint-Ergo plně podporuje automatické měření krevního tlaku nebo saturace krve. V případě, že je připojen monitor TK „Suntech Cycle/Tango+ nebo kompatibilní kolo s možností měření TK (Ergoline, Lode, …) jsou data z těchto zařízení vždy okamžitě k dispozici. Hodnoty lze během nebo po vyšetření editovat.

 

Technické parametry

 

BTL CardioPoint-Ergo přehled funkcí E300 E600
Podpora automatického měření TK x x
Nastavitelné ST - změna vzdálenosti J bodu x x
Tvorba užvatelských profilů x
Editace zátěžových protokolů x x
Funkce zmrazení "freeze" EKG signálu x
Trend TF, ST, TK a zátěže x x
Automatické i manuální řízení zátěžových zařízení x x
Detekce odpadlých svodů x x
QT modul x
Analýzy adetekce arytmií
x
Risk skóre x
ST grafy x
Maximální predikovaná zátěž x
Přechod do RAMP protokolu x
Manuální rozměření intervalů x
Pokročilé nástroje analýzy x

 


Ke stažení:

Kardiologie a spirometrie - katalog
BTL_cardiology_CAT_CZ401.pdf [3 108 KB]
Poptávka
?
NAPOVEDA
povinné
povinné
povinné
povinné
povinné