BTL Kardio

Spiroergometrie


Spiroergometrie CPX ULTIMA

  • Vysoce přesný, rychlý analyzátor pro měření výměny dechových plynů, který je určen jak pro zátěžovou diagnostiku, tak i pro klidová metabolická měření. Přístroj je vybaven digitálními i analogovými vstupy výstupy pro snímání signálu a řízení široké škály externích přístrojů (EKG, ergometr, běhátko, měření krevního tlaku atd.)
  • patentovaná analýza metodou „dech po dechu“ (breath-by breath), analyzátory O2  a CO2 s rychlou odezvou
  • patentovaný, pouze 26 gramů vážící snímač preVent Pneumotach, komfortní a převyšující ATS/ERS kritéria
  • automatická detekce anaerobního prahu, dechová kompenzace a měření VO2 max
  • 5 vstupů pro monitorování pulsní oxymetrie, tepové frekvence, krevního tlaku, výstupy z běhátka nebo bicyklového ergometru

 Technické parametry:

Průtokoměr  
Obousměrný, diferenciální, tlakový průtokoměr preVent™ Pneumotach  
čísla patentů 5038773, 5119825
Měřící rozsah ± 18 l/sec
Přesnost měření ± 3% nebo 50 ml
  (splňuje nebo překračuje klinické požadavky ATS/ERS standardu)
Rozlišení Rozlišení 8.64 ml/sec
Mrtvý prostor 39 ml
 
Měřený vzorek plynu
 
 
U.S. Patent číslo U.S. Patent číslo 5042500
Patentovaný sušící okruh pro dechové plyny  
Vzorkování z bočního proudu při průtoku 80-100ml/min
Zahřívací doba systému 30 minut ze studeného startu Zahřívací doba systému 30 minut ze studeného startu
 
Analyzátor O2
 
 
Číslo patentu

4995256

Typ Zirkonium
Rozsah měření 0 –100%
Doba odezvy < 80 msec
Přesnost ± 0.03% 02
 
Analyzátor CO2
 
 
Typ NDIR
Rozsah 0-10%
Doba odezvy < 130 msec
Přesnost ±0.1% CO2 absolutně
 
Rozměry
 
 
Výška 36 cm
Šířka 36 cm
Hloubka 36 cm
Hmotnost 2 kg
 
Napájení
 
 
100-240V/50-60Hz  
Poptávka
?
NAPOVEDA
povinné
povinné
povinné
povinné
povinné