BTL Kardio

CardioPoint - Spiro PC


BTL-08 Spiro PCSpirometrie spojená s PC

 

 • Přesný spirometrický průtokoměr v kombinaci s výkonným softwarem
 • Provádění neinvazivních testů pulmonální funkčnosti, snadná a rychlá správa pacientských záznamů
 • Minimální provozní náklady zásluhou znovupoužitelného a snadno dezinfikovatelného senzoru a umělohmotného náustku


 • připojení USB
 • Přesný a hygienický průtokoměr
 • Automatická BTPS korekce
 • Zobrazení křivky v reálném čase, vícečetné překrývání křivek
 • PRE/POST testy
 • Odhad stáří plic
 • Pediatrická podpora
 • Automatická interpretace (Enright, BTS, ATS)
 • Trendy četných parametrů
 • Přehledné a konfigurovatelné lékařské zprávy
 • Dynamická spirometrie: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Lung age
 • Statická spirometrie: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC
 • Maximální minutová ventilace: MVV, MVVf, MRf
 • Predikční hodnoty: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazil, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977

Technické parametry:

Provozní podmínky  
Teplota prostředí

.+10°C až 40°C

Doporučená teplota prostředí .+17°C až 28°C (pro zamezení jakékoliv dráždivé bronchiální reakce)
Relativní vlhkost 25% až 95%
Atmosferický tlak 700hPa až 1100hPa
   
Technické specifikace  
Rozsah průtoku (litry/sek.) 16 l /s (nádech/výdech)
přesnost (50ml/s až 16l/s) .+/-5% nebo 50ml/s (dle toho, co je větší)
Rozsah objemu (litry) 0,025 až 8 litrů
přesnost (0,025 až 8l) .+/-3% nebo 50ml/s (dle toho, co je větší)
Průtokový odpor  
BTPS korekce automatický
Teplotní senzor .+10°C až +40°C
přesnost .+/-3% až 25°C
Senzor atmosferického tlaku 700-1200hPa
přesnost .+/-2%
Senzor relativní vlhkosti 0 až 100% rel.vlh.
přesnost .+/-4% až 25°C, 30-80% rel.vlh.
ADC rozlišení 16 bitů
Vzorkovací frekvence 1000 Hz

 

 

Poptávka
?
NAPOVEDA
povinné
povinné
povinné
povinné
povinné